برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن The Fox and the Hound 1981
دوبله

دانلود انیمیشن The Fox and the Hound 1981

انیمیشن The Fox and the Hound 1981

روباه و سگ شکاری

روباهی به نام تاد و سگ شکاری به نام مس عهد می بندند تا همیشه بهترین دوستان باشند. اما همانطور که مس به یک سگ شکار تبدیل می شود، دوستی بعید آنها با آزمایش نهایی روبرو می شود.
دوبله فارسی اضافه شد