برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن Katak: The Brave Beluga 2023
دوبله

دانلود انیمیشن Katak: The Brave Beluga 2023

انیمیشن Katak: The Brave Beluga 2023

کاتاک نهنگ سفید شجاع

کاتاک نهنگی است که رنگ همه هم سن و سال هایش سفید شده، به جز او که هنوز کوچک و خاکستری مانده است. او برای آنکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، قدم در سفری خطرناک به سوی شمال می گذارد.