برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود انیمیشن Wonderful Days 2003
زیرنویس

دانلود انیمیشن Wonderful Days 2003

انیمیشن Wonderful Days 2003

روزهای شگفت انگیز

2142: آلودگی و تغییرات آب و هوایی بیشتر جمعیت زمین را از بین برد. شهر اکوبان برای مقاومت در برابر این ساخته شده است. سرکوب منجر به شورش می شود. یک زوج دوران کودکی یکدیگر را به عنوان بزرگسالان در طرف های متضاد پیدا می کنند.