برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود مستند Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie 1995
زیرنویس

دانلود مستند Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie 1995

مستند Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie 1995

ترینیتی و فراتر از آن: فیلم بمب اتمی

تاریخچه سلاح های هسته ای بین سال های 1945 تا 1963.