برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن Thru the Moebius Strip 2005
دوبله

دانلود انیمیشن Thru the Moebius Strip 2005

انیمیشن Thru the Moebius Strip 2005

از طریق نوار موبیوس

در آینده ای نه چندان دور، پسر جوانی به دنیای بیگانه سفر می کند تا پدرش را پیدا کند و از سرنوشت او مطلع شود.
دوبله فارسی اضافه شد