برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن The Prince of Egypt 1998
دوبله

دانلود انیمیشن The Prince of Egypt 1998

انیمیشن The Prince of Egypt 1998

شاهزاده مصر

یک شاهزاده مصری از هویت عبری خود و سرنوشتش به عنوان ناجی قوم یهود مطلع می شود.
دوبله فارسی اضافه شد