برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003
دوبله

دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

ارباب حلقه ها ۳: بازگشت شاه

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد (نسخه اکستند)