برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Lady from Shanghai 1947
زیرنویس

دانلود فیلم The Lady from Shanghai 1947

The Lady from Shanghai 1947

بانویی از شانگهای

"مایکل اوهارا" ملوانی است که شیفته زیبایی "خانم بنیستر" شده و به خدمه کشتی عجیبی می پیوندد که در نهایت در نقشه قتلی پیچیده گرفتار می شود...
کارگردان:
7.5 /10
32,259 رای
زرفیلم
100% (6 رای)