برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن The Drawn Together Movie! 2010
زیرنویس

دانلود انیمیشن The Drawn Together Movie! 2010

انیمیشن The Drawn Together Movie! 2010

با هم کشیده شده اند

هشت همخانه وارد دنیایی خیالی میشوند که در آن باید در نقش بازیگران یک سریال تلویزیونی ظاهر شوند. سریالشان کنسل میشود و حال این هشت نفر برای رهایی از این سفر پرحادثه باید کاری کنند که سریال شان دوباره روی آنتن برود.
کارگردان: