برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Devil’s Bath 2024
زیرنویس

دانلود فیلم The Devil’s Bath 2024

The Devil’s Bath 2024

حمام شیطان

اتریش در قرن 18 جنگل ها روستاها را احاطه کرده اند. با کشتن نوزاد، یک زن به اعدام محکوم می شود. اگنس برای زندگی زناشویی با معشوقش آماده می شود. اما یک مسیر تاریک و افکار شیطانی به وجود می آیند.