برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Curse of Frankenstein 1957
زیرنویس

دانلود فیلم The Curse of Frankenstein 1957

The Curse of Frankenstein 1957

نفرین فرانکشتاین

بارون ویکتور فرانکنشتاین در حالی که در انتظار اعدام به دلیل قتل است، داستان موجودی را که خود ساخته و زنده کرده است، تعریف می کند - فقط برای اینکه رفتار کند نه آنطور که می خواست.
کارگردان: