برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Bullfighters 1945
دوبله

دانلود فیلم The Bullfighters 1945

The Bullfighters 1945

گاوبازها

کارآگاه دست و پا چلفتی "استن لورل" خود را به شکل ماتادوری مشهور در می آورد تا در چشمان "ریچارد کی. مالدون" که با شهادت او مدتی را در زندان سپری کرده مخفی بماند...
دوبله فارسی اضافه شد