برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Boys in the Boat 2023
دوبله

دانلود فیلم The Boys in the Boat 2023

The Boys in the Boat 2023

پسران در قایق

داستانی در دهه 1930 با محوریت تیم قایقرانی دانشگاه واشنگتن، از آغاز تا کسب طلا در المپیک 1936 برلین.
کارگردان:
کیفیت بلوری (دوبله) جایگزین شد