برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم The Birds 1963
دوبله

دانلود فیلم The Birds 1963

The Birds 1963

پرندگان

در منطقه‏ ساحلى كالیفرنیا. ، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ كنند...
کارگردان: