برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Spenser Confidential 2020
دوبله

دانلود فیلم Spenser Confidential 2020

Spenser Confidential 2020

محرمانه اسپنسر

اسپنسر در گذشته کارآگاه و تبهکار بوده است. او اکنون به دنیای زیرزمینی جرائم بوستون بازگشته است تا از یک توطئه ی پیچیده ی قتل پرده برداری کند.
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد