برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
زیرنویس

دانلود سریال Waco

Waco

واکو

FBI و ATF در بهار سال 1993 مجتمع دیویدیان شعبه دیوید کورش، رهبر مذهبی دیوید کورش را در نزدیکی واکو، تگزاس تصرف کردند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 6 آخر اضافه شد