برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال کره ای The Iron Empress
زیرنویس

دانلود سریال کره ای The Iron Empress

کره ای The Iron Empress

ملکه آهنین

امپراطور چون چو قربانی های شخصی بزرگی می کند زیرا از خرد موروثی خود برای مبارزه با دشمنان سلسله گوریو استفاده می کند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 78 (آخر) اضافه شد