برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World
زیرنویس

دانلود انیمه The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World

انیمه The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World

جادوگر تیغه یخی بر دنیا حکومت می کند

همه قدرتمندترین سرباز را می شناسند، جادوگر شمشیر یخی که سه سال پیش کشور را به پیروزی رساند، اما کمتر کسی نام واقعی او را می داند: ری وایت.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 12 (آخر) اضافه شد