برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال The Fall of the House of Usher
دوبله

دانلود سریال The Fall of the House of Usher

The Fall of the House of Usher

افول خاندان آشر

ژانرها :
دو خواهر و برادر بیرحم برای تضمین ثروت (و آینده) خود یک سلسله خانوادگی می سازند که وقتی وارثانشان به طور مرموزی یکی یکی می میرند شروع به فروپاشی می کند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 8 (آخر) اضافه شد