برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال The Asunta Case
زیرنویس

دانلود سریال The Asunta Case

The Asunta Case

پرونده اسونتا

این سریال که وقایع آن از روی واقعیت شکل گرفته است درباره والدینی است که گزارش می دهند دختر 12 ساله آنها مفقود شده است، ولی خیلی زود تحقیقات شواهدی علیه آنها نشان می دهد.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 6 (آخر) اضافه شد