برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه Takt Op. Destiny
زیرنویس

دانلود انیمه Takt Op. Destiny

انیمه Takt Op. Destiny

تاکت اوپی. سرنوشت

در دنیایی که بیگانگان به زمین حمله کرده اند و موسیقی را ممنوع کرده اند، گروهی از نوازندگان مبارز از موسیقی به عنوان سلاحی برای حفظ مقاومت استفاده می کنند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 12 (آخر) اضافه شد