برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه Ranking of Kings
زیرنویس

دانلود انیمه Ranking of Kings

انیمه Ranking of Kings

رتبه بندی پادشاهان

مردم پادشاهی به شاهزاده بوجی جوان که نه می شنود و نه می تواند حرف بزند به تحقیر نگاه می کنند. آنها او را "شاهزاده بی فایده" خطاب می کنند در حالی که به حماقت فرضی او تمسخر می کنند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 23 آخر اضافه شد