برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال Pretty Little Liars: Original Sin
زیرنویس

دانلود سریال Pretty Little Liars: Original Sin

Pretty Little Liars: Original Sin

دروغگوهای کوچک زیبا: گناه اصلی

بیست سال پیش، مجموعه ای از حوادث غم انگیز تقریباً میلوود را از هم پاشید. اکنون، در روزگار کنونی.....
بروزرسانی :
فصل 2 قسمت 8 (آخر) اضافه شد