برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال L.O.R.D. Critical World
زیرنویس

دانلود سریال L.O.R.D. Critical World

L.O.R.D. Critical World

خدایان بحران جهانی

به عنوان دوک هفتم،یین چن توانایی استفاده از نیروی باد، آتش، آب و زمین را دارد.همان طور که او سعی می کند از شاگرد خود دفاع کند، لینگ، راز شکسته شدن زمین را کشف می کند. در قرن پانزدهم ق م، نوادگان امپراطوران پیشین در نبردی بی پایان برای حکومت بر شانگ گرفتار شدند.اگرچه یانگ جیا در تسلط بر تخت موفق است اما کشور با آشفتگی داخلی و خارجی روبرو است.طبق افسانه ها، کسی که کمک چی از نوادگان یو را کسب می کند می تواند دنیا را اداره کند.یین چن جستجو را به امید پایان دادن به درگیری ها هدایت می کند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 48 (آخر) اضافه شد