برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness
زیرنویس

دانلود انیمه I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness

انیمه I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness

به دختری که نامزدیش بهم خورده بود رو پیداش کردم، چیزای ناشایستی یاد می‌ دم

الن، جادوگری بی‌عاطفه، در عمق جنگل زندگی می‌کند. او به «ارباب شیطان» معروف است و مورد ترس مردم اطراف است. یک روز در حالی که زندگی انزوایی خود را سپری می‌کرد، دختر جوانی به نام شارلوت را که در جنگل از هوش رفته بود، پیدا می‌کند. شارلوت که بی‌گناه بود، متهم به اعمال شرورانه شده، نامزدی‌ اش باطل شده و مجبور به فرار از کشورش شده بود.
ستارگان:
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 12 (آخر) اضافه شد