برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال Hell on Wheels
زیرنویس

دانلود سریال Hell on Wheels

Hell on Wheels

چرخ های آتشین

ژانرها :
جنگ داخلی گذشته است ، اما سرباز سابق کنفدراسیون کالن بوهانون نمی تواند آن را پشت سر بگذارد. خاطرات مرگ همسرش که به دست سربازان اتحادیه کشته شد ، تازه است ، اقدامی که او را در مسیر انتقام قرار می دهد.
بروزرسانی :
فصل 5 قسمت 14 آخر اضافه شد