برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال Dr. Death
زیرنویس

دانلود سریال Dr. Death

Dr. Death

دکتر مرگ

بیمارانی که برای جراحی ستون فقرات وارد اتاق عمل دکتر کریستوفر دوانتش می شوند، به طور معمول همیشه معلول یا مرده آنجا راترک می کنند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دو جراح همکار و یک دستیار وکیل دادگستری برای متوقف کردن وی اقدام میکنند...
بروزرسانی :
فصل 2 قسمت 8 (آخر) اضافه شد