برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود سریال Divine Destiny
زیرنویس

دانلود سریال Divine Destiny

Divine Destiny

تقدیر الهی

وقتی یتیم جی رو چن (ما تیان یو) با یک سنگ آبی عرفانی برخورد می کند، نمی تواند به قدرت آن کشیده شود. رو چن که قادر به مقاومت در برابر وسوسه نیست، سنگ را از صاحب واقعی آن می دزدد، غافل از اینکه در دی ...
ستارگان:
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 36 (آخر) اضافه شد