برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه Code Geass: Rozé of the Recapture
زیرنویس

دانلود انیمه Code Geass: Rozé of the Recapture

انیمه Code Geass: Rozé of the Recapture

کد گیاس: رز آو د ریکپچر

رز و اش، برادران مزدور شکست ناپذیر، زمانی که "امپراتوری نئو بریتانی" ژاپن را اشغال می کنند، با بزرگترین چالش خود روبرو می شوند. آنها به طرح آزادی شوالیه های سیاه و گروه مقاومت "هفت ستاره درخشان" می پیوندند تا با این ...
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 3 اضافه شد