برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World
زیرنویس

دانلود انیمه As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World

انیمه As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World

به عنوان یه اشراف‌زاده تناسخ شدم، از مهارت‌های ارزیابیم برای ظهور تو این جهان استفاده کردم

یک کارمند معمولی پس از مرگ در بدن "آرس لوونت"، پسر یک نجیب زاده، دوباره متولد می‌شود. اگرچه او در جادو یا شمشیر بازی استعدادی ندارد، اما یک مهارت دیگری دارد که هیچ کس دیگری ندارد: ارزیابی و تحلیل. او با استفاده از این توانایی، قدرت فعلی یک فرد، میزان پتانسیل باقیمانده و استعدادهای حریفان را تعیین کند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 8 اضافه شد