برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه Akashic Records of Bastard Magic Instructor
زیرنویس

دانلود انیمه Akashic Records of Bastard Magic Instructor

انیمه Akashic Records of Bastard Magic Instructor

سوابق مربی سحر و جادو

معلم جدید در یک آکادمی جادویی به نظر می رسد به هیچ چیز اهمیت نمی دهد تا زمانی که تهدیدی برای مدرسه جنبه جدیدی از او را نشان دهد.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 12 (آخر) اضافه شد