برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
زیرنویس

دانلود سریال ۱۸۶۴

۱۸۶۴

1864

وقتی پروس (آلمان سابق) و اتریش به دانمارک اعلام جنگ کردند ، دو برادر برای خدمت در خونین ترین نبرد تاریخ دانمارک فراخوانده می شوند.
بروزرسانی :
فصل 1 قسمت 8 آخر اضافه شد