برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن Scooby-Doo! Abracadabra-Doo 2010
دوبله

دانلود انیمیشن Scooby-Doo! Abracadabra-Doo 2010

انیمیشن Scooby-Doo! Abracadabra-Doo 2010

اسکوبی دوو! مدرسه شعبده بازی

گروه به سفرش ادامه میدهد. مادلین خواهر کوچک ولما که در آکادمی جادو تحصیل کرده، یک مخلوق عجیب وعظیم (شیردال یا گریفین) مشاهده میکند و گروه تصمیم میگیرد که آن را بررسی کند.
دوبله فارسی اضافه شد