برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Sabotage 1936
دوبله

دانلود فیلم Sabotage 1936

Sabotage 1936

خرابکاری

یک کارآگاه مخفی اسکاتلند یارد به دنبال خرابکاری است که بخشی از نقشه ای برای انفجار بمب در لندن است. اما هنگامی که پوشش کارآگاه منفجر می شود، طرح شروع به باز شدن می کند.
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد