برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian 2019
زیرنویس

دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian 2019

انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian 2019

مجوز روانی: پرونده گناهکاران نظام.۲ نگهبان اول

در تابستان قبل از اینکه "آکان تسونموری" به بخش تحقیقات جنایی منتقل شود، تپپی سوگو، خلبان سرشناس ارتش، به عملیات نظامی در اوکیناوا می پیوندد و...
کارگردان: