دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment 2019
زیرنویس

دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment 2019

انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment 2019

مجوز روانی: پرونده گناهکاران نظام.۱ جرم و مجازات

تصادف یک خودرو فراری با ساختمان اداره امنیت عمومی راننده به نام ایزومی یاساکا، مشاور روانشناسی در پناهگاه، مرکز انزوا جنایی پنهان در استان آئوموری شناخته می شود.
کارگردان: