برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Not as a Stranger 1955
زیرنویس

دانلود فیلم Not as a Stranger 1955

Not as a Stranger 1955

نه به عنوان یه غریبه

یک پزشک مشتاق خود محور، که نسبت به ضعف های دیگران، به ویژه نزدیک ترین افراد به خود تحمل نمی کند، با نقص های خود دست و پنجه نرم می کند.