برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم News of the World 2020
دوبله

دانلود فیلم News of the World 2020

News of the World 2020

اخبارجهان

یک تگزاسی که برای رساندن اخبار جهان به افراد محلی، در سرتاسر غرب وحشی سفر می کند، موافقت می کند تا در نجات دختری جوان که گروگان گرفته شده است، کمک رسانی کند.
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد