برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن My Father’s Dragon 2022
دوبله

دانلود انیمیشن My Father’s Dragon 2022

انیمیشن My Father’s Dragon 2022

اژدهای پدرم

المر در مسیر جست و جوی یک جزیره دورافتاده، با خطرات بسیاری مواجه می شود.
کارگردان:
دوبله (صدا و سیما) جایگزین شد