برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Mortal Kombat: Annihilation 1997
زیرنویس

دانلود فیلم Mortal Kombat: Annihilation 1997

Mortal Kombat: Annihilation 1997

مورتال کامبت: نابودی

شوکان با تعداد زیادی از همراهانش به زمین حمله میکند و حالا وظیفه مقابله با آنها بر دوش ریدن ، لیوکنگ و ... هست، و آن ها تنها شش روز برای نجات زمین فرصت دارند.
کارگردان: