برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود فیلم Miranda’s Victim 2023
زیرنویس

دانلود فیلم Miranda’s Victim 2023

Miranda’s Victim 2023

قربانی میراندا

در سال 1963، پاتریشیا ویر هجده ساله ربوده شد و به طرز وحشیانه ای مورد تجاوز قرار گرفت. تریش که قصد دارد تا ارنستو میراندا را زندانی کند. توسط سیستم حقوقی آمریکا دچار مشکلاتی می شود و...