برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن Kung Fu Panda 4 2024
دوبله

دانلود انیمیشن Kung Fu Panda 4 2024

انیمیشن Kung Fu Panda 4 2024

پاندای کونگ فو کار 4

پس از اینکه پو انتخاب شد تا رهبر معنوی دره صلح شود، او باید یک جنگجوی اژدها را بیابد و آموزش دهد، در حالی که یک جادوگر شرور قصد دارد همه شرورهای اصلی را که پو آنها را شکست داده است دوباره احضار کند.
ستارگان:
کارگردان:
دوبله (کوالیما) جایگزین شد!