برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Kit Kittredge: An American Girl 2008
دوبله

دانلود فیلم Kit Kittredge: An American Girl 2008

Kit Kittredge: An American Girl 2008

کیت کترج: یک دختر آمریکایی

در اوج رکود بزرگ در سینسیناتی، کیت یک دختر جوان باهوش ُبعد از اینکه پدرش کار خود را از دست میدهد به مادر خود در اداره مهمان خانه شبانه روزی کمک میکند...
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد