برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Kingdom of the Planet of the Apes 2024
دوبله

دانلود فیلم Kingdom of the Planet of the Apes 2024

Kingdom of the Planet of the Apes 2024

پادشاهی سیاره میمون‌ها

سال‌ها پس از حکومت سزار، میمونی جوان پا به ماجراجویی‌ای می‌گذارد که باعث می‌شود هرچه راجع‌به گذشته به او آموختند را زیر سؤال ببرد و تصمیماتی بگیرد که به نفع میمون‌ها و نیز انسان‌ها باشد.
کارگردان:
دوبله فارسی اضافه شد