برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Ip Man 4: The Finale 2019
دوبله

دانلود فیلم Ip Man 4: The Finale 2019

Ip Man 4: The Finale 2019

ایپ من ۴

استاد بزرگ کنگ فو، ایپ، به آمریکا سفر می کند، جایی که دانش آموزش با افتتاح کردن یک مدرسه، جامعه هنرهای رزمی محلی را نگران کرده است.
کارگردان: