برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود فیلم Hour of the Wolf 1968
زیرنویس

دانلود فیلم Hour of the Wolf 1968

Hour of the Wolf 1968

ساعت گرگ

یک هنرمند در حالی که در یک جزیره دورافتاده آلمان با همسر باردار جوانتر خود تعطیلات خود را سپری می کند، در هنگام رویارویی با خواسته های سرکوب شده خود دچار یک فروپاشی عاطفی می شود.