برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود انیمیشن Fire and Ice 1983
زیرنویس

دانلود انیمیشن Fire and Ice 1983

انیمیشن Fire and Ice 1983

آتش و یخ

در پایان عصر یخبندان، یک ملکه شیطان صفت و پسرش قرار است با استفاده از جادو و جنگجویان جهان را فتح کنند. تنها بازمانده یک دهکده درهم شکسته مانند پادشاه Fire Keep مبارزه می کند.
کارگردان: