برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود فیلم Electra, My Love 1974
زیرنویس

دانلود فیلم Electra, My Love 1974

Electra, My Love 1974

الکترا ، عشق من

ژانرها :
پانزده سال از مرگ پدرش آگاممنون می گذرد و الکترا هنوز از نفرت نسبت به آگیشتوز که با مادر الکترا برای کشتن او توطئه کرده بود می سوزد.
7 /10
975 رای
زرفیلم
100% (2 رای)