برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Dracula Has Risen from the Grave 1968
زیرنویس

دانلود فیلم Dracula Has Risen from the Grave 1968

Dracula Has Risen from the Grave 1968

دراکولا از گور برخاسته‌است

پس از اینکه یک مونسینور به طور تصادفی کنت دراکولا را در حین جن گیری قلعه خود از مردگان باز می گرداند، خون آشام خواهرزاده زیبای مرد مقدس و دوستانش را شکار می کند.