دانلود فیلم Don’t Be Afraid of the Dark 1973
زیرنویس

دانلود فیلم Don’t Be Afraid of the Dark 1973

Don’t Be Afraid of the Dark 1973

از تاریکی نترسید

زوجی جوان عمارتی قدیمی را به ارث می برند.عمارت توسط موجودات کوچک شیطانی اشغال شده.آنها مصمم هستند تا زن را تبدیل به یکی از خودشان کنند...
کارگردان: